contact icon

Kansalliskirjasto

Kansalliskirjasto vastaa Suomen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista. Kansalliskirjasto toimii myös kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä.

hel 1681 1

Suomen Kansalliskirjaston päävastuualueena on Suomen julkaisuperinnön hallinta, lisäksi Kansalliskirjasto kehittää ja tarjoaa kansallisia kirjastopalveluita muille kirjastoille Suomessa. Kansalliskirjasto on myös toimija, joka edistää kyseisen alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Näiden vastuutehtävien johdosta Kansalliskirjastolla on useita ohjelmistokehitysprojekteja, joiden läpiviemiseen Kansalliskirjasto aloitti yhteistyön Integrifyn kanssa.

Kansalliskirjasto palkkasi kaksi ohjelmistokehittäjää tiimiinsä Integrifyn Rekrytointimallin kautta.

Miksi Kansalliskirjasto aloitti yhteistyön Integrifyn kanssa?

“Olemme huomanneet, että aika ajoin on haastavaa löytää kokeneita ja osaavia ohjelmistokehittäjiä tiimiimme. Integrify pystyi tarjoamaan meille kehittäjiä, joiden osaaminen on jo edistyneellä tasolla samoilla teknologisilla osa-alueilla, joita Kansalliskirjaston ympäristössä hyödynnetään.” Lassi Lager, Information Systems Manager, Kansalliskirjasto

"Palkkaamamme Integrifyn ohjelmistokehittäjät ovat olleet todella taitavia ja motivoituneita kolleoita. Mielestämme heidän kanssaan on ollut mukavaa ja helppoa työskennellä."

Minkälaisten projektien parissa Integrifyn kehittäjät ovat työskennelleet Kansalliskirjastolla?

Integrifyn ohjelmistokehittäjät ovat olleet mukana seuraavissa tehtävissä:

Kehitysprojekti:

"Integrifyn kehittäjät ovat työskennelleet kehitysprojektimme parissa, jonka tarkoituksena on implementoida uusi tekninen toteutus Tunnistepalveluidemme (Identifier Services) tueksi. Tunnistepalvelut on julkinen rekisteri Suomalaisista kustantajista. Kansalliskirjasto tarjoaa kustantajille ISBN-, ISSN ja ISMN tunnisteet. Projektin tarkoituksena on implementoida uusi käyttöliittymä ja laajentaa sen ominaisuuksia myös kustantajille tarkoitettuun käyttöliittymään. Lisäksi projektissa parannamme myös nykyistä käyttöliittymää hallinnointimme tarkoituksiin."

Tekninen toteutus:

Kehitysptojektin kohteena oleva uusi palvelu tulee integroida Kansalliskirjaston laajempaan tekniseen arkkitehtuuriin ja päivittää olemassa oleviin teknologioihin. Projektissa hyödynnetään pääasiassa Node.js teknologiaa.