contact icon

Measur.fi

Measur on teknologiayritys, joka tarjoaa kemiallisia analyysejä, materiaalien karakterisointia ja siirtymätestejä asiakkailleen. Measur toimii sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla, ja yrityksellä on yli 80 yhteistyölaboratoriota maailmanlaajuisesti.

IT-konsultontiyhteistyö: Measur ja Integrify

”Vanha verkkosivustomme käytti vanhentunutta tekniikkaa ja meillä oli useita puutteita SEO: ssa. Projektin aikana Integrify auttoi meitä seuraavissa osa-alueissa: uusien verkkosivujen luominen moderneja teknologioita hyödyntäen, hakukoneoptimoinnin parantaminen ja implementointi sivuillemme, sekä uusien ominaisuuksien käyttöönotto, kuten live-chat toiminto. Projektin päätyttyä verkkosivusto näyttää raikkaalta ja latautuu nopeasti. Olen erittäin tyytyväinen tulokseen.” -Teemu Myllymäki, Toimitusjohtaja, Measur

Kauniisti suunniteltu ja käyttäjäystävällinen verkkosivusto voi tuoda merkittäviä kilpailuetuja. Upeat verkkosivustot tukevat ja rakentavat yrityksen brändiä, sekä toimivat kanavana myös myyntiliikenteen lisäämisessä. Nämä elementit olivat myös Integrifyn tavoitteita Measurin uusien verkkosivujen suunnittelussa ja kehityksessä.

Measur's new website 1

Projektin lähtötilanne ja tavoitteet

Measurin vanha verkkosivusto kehitettiin hyvin varhaisessa vaiheessa, kun Measur aloitti liiketoimintansa. Vaikka silloinen sivusto oli toimiva, tuli siitä kuitenkin ajan saatossa hitaasti latautuva. Tämän vuoksi Measur koki, että he tarvitsivat kokonaan uudet verkkosivut, raikkaan suunnittelun ja päivitettyjä lisätoimintoja, jotka vastaisivat Measurin nykyisen liiketoiminnan vaatimuksia.

Measurin liiketoiminta perustuu laboratoriotestauspalveluiden tarjoamiseen asiakkailleen. Arkaluontoisen datan hallinnan johdosta luottamus on ensiarvoisen tärkeätä Measurin alalla. Tämän vuoksi Integrifyn ja Measurin yhteistyössä oli hyvin olennaista, että projektin lopputuloksena Measurin verkkosivustot myös heijastavat tätä luottamusta. Uusilla verkkosivuilla muun muassa testausvaihtoehtojen monipuolisuuden tuli olla selkeästi esitetty ja tiedon saatavuus vaivatonta.

Päivitettävä verkkosivusto tarvitsi siis useita uusia toimintoja. Verkkosivuille implementoitiin näin ollen live-chat toiminto, jonka avulla Measur pystyy palvelemaan paremmin ja joustavammin asiakkaitaan. Lisäksi verkkosivut tarvitsivat SEO-optimointia, jotta heidän asiakkaansa löytäisivät yrityksen ja sen palvelut ketterästi verkosta. Myös Measurin nettisivujen sisältö tuli järjestää uudelleen, jotta informaatio jakautuu loogiseksi kokonaisuudeksi. Measurin toiveena oli, että projektin valmistuttua he pystyvät jatkossa vaivattomasti muokkaamaan verkkosivujen sisältöä ilman, että yrityksen omalla henkilökunnalla tulisi olla teknisiä taitoja sivun hallinnoimista ja päivittämistä varten.

Projektin toteutus

Integrifyn tavoitteena oli, että Measurin verkkosivuston lopullinen ilme olisi yksinkertainen ja raikas. Vanhan verkkosivuston värimaailma säilytettiin, sillä nämä olivat ominaisia Measurin brändille. Projektin suunnittelussa päädyttiin siihen, että verkkosivustossa käytettiin runsaasti valkoista tilaa luettavuuden parantamiseen. Verkkosivusto suunniteltiin dynaamiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, josta tieto on helposti saatavilla. Lopullinen valmis ratkaisu toteutettiin hyödyntämällä moderneja teknologioita, joiden avulla sivu onnistuttiin optimoimaan nopeuden ja hyvän käyttäjäkokemuksen hyväksi. Nämä molemmat ominaisuudet myös tukivat yrityksen SEO-optimointia.

"Projektin päätyttyä verkkosivusto näyttää raikkaalta ja latautuu nopeasti. Olen erittäin tyytyväinen tulokseen.”

Measur Website 2

Implementoidut ominaisuudet valmiissa ratkaisussa

  • Brändi-ilmeen päivitys: Verkkosivustolle luotiin päivitetty uusi ja raikas ilme
  • Sisällönhallinta: Verkkosivuston sisällönhallinnassa hyödynnetään Contentful-järjestelmää (tämä mahdollistaa Measurin sisällönhallinnan ilman omaa teknistä tiimiä)
  • Live chat-ominaisuus
  • SEO-optimointi: Measurin uusi verkkosivusto päivitettiin yhteensopivaksi Google-bottien kanssa, minkä seurauksena yritys pystyy nousemaan ns. Google Search Index-listauskessa. Tämä auttaa taas parantamaan verkkosivujen sijoitusta hakukoneessa.
  • Sivuston lokalisointi englanniksi ja suomeksi
  • Dynaaminen navigointipalkki: Dynaamisesti toimiva navigointipalkki takaa sen, että sivustolla voidaan siirtyä vaivattomasti eri segmenteille ja tämä parantaa tiedonhakukokemusta

Onko sinulla tarvetta saada osaavia lisäkäsiä ohjelmistokehitysprojekteihisi? Ota yhteyttä meihin, tutustutaan yhdessä kehittäjiimme ja etsitään sopivat tekijät avuksenne!